Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Prosjekttidslinje

Her listes listeelementene for prosjektet. Her kan du redigere og legge til nye elementer. Dette vil synkroniseres til listen på hubområdet.

Zoome inn/ut i tidslinje:

For å zoome inn/ut i tidslinje bruk ALT+Musehjul Tekst og bilder