Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Gevinstoppfølging

Dette er et verktøy for å utføre målinger på gevinster, sånn at du kan følge med på utviklingen i henhold til målet som er satt.

Ved registrering av en måling velger du hvilken måleindikator den aktuelle målingen gjelder for.

I listen vil da alle målinger bli gruppert inn under sin tilhørende måleindikator.

Resultater fra gevinstoppfølgingen blir automatisk oppdatert i gevinstoversikten på porteføljenivå.