Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Erfaringslogg

I erfaringsloggen kan du lære av andres prosjekterfaringer. Erfaringsloggen viser elementer fra prosjektloggen i prosjekter du har tilgang til, men bare dersom den som har meldt inn erfaringen i prosjektene har valgt å publisere erfaringen til erfaringsloggen.

1) - Knappen benyttes for å eksportere listen til Excel. Hvis du har filtrert listen for å se på spesifikke prosjekter, er det kun de du ser som vil bli eksportert ut. Pass derfor på at eventuell filtrering er i tråd med det du ønsker å eksportere, og tilbakestill filtre om du ønsker å eksportere en oversikt over samtlige prosjekt.

2) Bruk søkefeltet for å finne erfaringer på bakgrunn av alle tilgjengelige felter.

3) Lar deg opprette egne visninger, velge mellom eksisterende og filtrere visningene basert på tilgjengelige felter.

4) I denne delen finner du selve oversikten:

  - Alle erfaringer som er delt med porteføljenivået vil vises i dette feltet. Husk at du ser bare erfaringer fra prosjekter du har tilgang til.

  - Ved å trykke på prosjektnavnet til den enkelte erfaring vil du bli sendt til tilhørende prosjektområde.

  - Ved å klikke på kolonneoverskriften kan du velge å gruppere på enkelte kolonner. (Hvilke kolonner du kan gruppere på er styrt av oppsettet av ‘Prosjektkolonner’ som du finner igjen i menyvalget *Konfigurasjon av Prosjektportalen* i *Områdeinnstillinger* på porteføljenivå*).