Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Porteføljeinnsikt

Med porteføljeinnsikten vil du kunne sammenstille data om prosjektet, og vise disse med grafiske elementer. Det finnes flere visninger som er forhåndsdefinert i Prosjektportalen, og nye kan også settes opp om ønskelig.

  1. Med filter-listen på høyre side kan du velge mellom de ulike visningene.

  2. Med «Ny»-knappen kan du opprette egne visninger.

  3. Dette er selve visningsområdet, hvor de ulike grafiske elementene vises. Det er kun data fra prosjekter hvor du har tilgang som vises i rapport seksjonen.