Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Måleindikatorer

Med måleindikatorer setter du opp hvilke konkrete måleparameter du ønsker å måle i prosjektet.

Hver enkelt måleindikator settes opp med startverdi og ønsket verdi, samt at den knyttes til den gevinsten den har påvirkning mot.