Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Endringsanalyse

Endringsanalyse er et verktøy for å analysere endringer i prosesser. Dette brukes til å identifisere og kartlegge gevinster i gevinstanalyse og gevinstrealiseringsplan.