Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Fasesjekkliste

Innhold

  1. Gjennomgang av sjekkpunkter ved endring av fase
  2. Redigere prosjektets fasesjekkpunkter

Fasesjekklisten er et verktøy som lar prosjektdeltagere og prosjektleder eller prosjekteier gå gjennom en forhåndsdefinert sjekkliste underveis i eller ved endring av en fase i prosjektet. I noen prosjekter er ikke alle sjekkpunkter like relevante. Dette avsnittet viser hvordan sjekklisten fungerer, og hvordan du kan legge til, endre eller slette sjekkpunkter i listen.

Gjennomgang av sjekkpunkter ved endring av fase

I faseviseren på forsiden av prosjektet får du en indikasjon på hvor mange sjekkpunkter som er utført ila hver fase ved å holde musepekeren over en fase.

Når du har kommet til faseendring i prosjektet, trykker du på Endre til denne fasen under den nye fasen (i bildet under vil vi endre fra Konsept-fasen til Planlegge-fasen).

Nå vil Prosjektportalen kontrollere om fasesjekkpunktene i den fasen du går fra er utført. Dersom alt er utført, vil du bli bedt om å bekrefte at du vil bytte fase.

Dersom noen av fasesjekkpunktene ikke er utført, vil en dialogboks åpne seg og du blir bedt om å besvare de gjenstående fasesjekkpunktene.

Her er valgene Utført, Ikke relevant, Hopp over alle eller Lukk (som lukker dialogboksen). For å kunne gå videre må du skrive en kommentar hvis du velger noe annet enn Ikke relevant.

Redigere prosjektets fasesjekkpunkter

Trykk på Fasesjekkliste i venstremenyen for å åpne den.

Trykk deretter på Ny for å opprette et nytt fasesjekkpunkt.

Fyll inn relevant innhold, inkludert fasen sjekkpunktet tilhører. Husk å la status stå som Åpen hvis det er noe som skal gjennomgås senere.

Eksisterende fasesjekkpunkter kan redigeres ved å markere et enkelte element, og velge Rediger. Igjen, husk å la et fasesjekkpunkt stå som Åpen dersom det er et punkt som skal bli tatt stilling til på et senere tidspunkt