Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Prosjektoversikt

Prosjektoversikt gir en oversikt over alle prosjektene på tvers av porteføljer. Du kan legge til eller velger porteføljer og filtrere per tjenesteområde eller ved prosjekttype. I oversikten ser du Prosjektnavn, Prosjekttype, Tjenesteområde og hvilken fase prosjektet er i. Under prosjektfase (Konsept, Planlegge, Gjennomføre, Avslutte, Realisere) ser man ikoner som gir en visuell oversikt over prosjektstatus, ved a flyttemuspekeren over ikoner får man opp mer detaljer.

  1. Prosjektoversikt: Har ser man Prosjekt, Prosjekttype og Tjenesteområde. Flytt muspeker over Prosjektnavn i første kolumne til å se mer detaljer om prosjektet.

  2. Prosjektfasen: Har ser man hvilken fase prosjekt er i. Fase ikonene (ser 6. Fase ikoner under) står under prosjektfase som er pågående.

  3. Rediger visning: Har kan man endre bredde for statuskolonner og andre innstillinger.

  4. Portfølje meny: Bytt mellom porteføljer eller legg til porteføljer. Har kan man bytte mellom Porteføljer eller legg til porteføljer. Les mer under

  5. Filtrering: Har kan man filtrere ved Tjenesteområde eller Prosjekttype. Ser under for skjermbilder

  6. Fase ikoner: Ikoner som gir et øyeblikkelig oversikt over prosjektstatus. Flytt muspeker over for mer informasjon.

Undermenyer og skjermbilder av funksjoner

Prosjektoversikt

Ved å flytte muspekeren over Prosjektnavn i første kolumne får mann opp en nyttig oversikt over prosjektet. Ser illustrasjon under.

Filtrering

Ved å trykke på Filtrering ikonet kan man filtrere ved Tjenesteområde og Prosjekttype.

Fase ikoner

Når man flytter muspeker over Fase ikoner får man opp en mer detaljert boks med mer detaljer fra prosjektet.

Portefølje meny

Ved å trykke på Portefølje menyen kan men velge mellom Porteføljer. Det er mulig å legge til flere Porteføljer, trykk på Administrer porteføljer å åpne porteføljelisten (ser bildet under). Trykk på Ny og etterpå Element til å legge en Portefølje til.

Legg til ny list Element i portefølje meny