Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Introduksjon

Prosjektportalen 365 er en komplett løsning for prosjekt- og porteføljestyring. Den er basert på Difis Prosjektveiviser og er utviklet spesifikt for å formidle og forenkle samhandling og prosjektledelse ved hjelp av Microsoft 365 og Microsoft Teams.

Om dokumentasjonen

I denne dokumentasjonen finner du beskrivelse og veiledning for å bruke tilgjengelige verktøy i Prosjektportalen 365. Merk at dokumentet ikke er brukerdokumentasjon for bruk av SharePoint, plattformen som Prosjektportalen er bygget i. For generell bruk av SharePoint anbefaler vi å benytte Microsofts SharePoint-supportsider.

Integrasjon med andre produkter i Microsoft 365 pakken

Løsningen er bygget på SharePoint i Microsoft 365. I løsningen er det også funksjonalitet som benytter seg av produktene OneNote, Microsoft Planner og Microsoft Teams (heretter omtalt bare som Planner og Teams). Alle disse produktene er del av Microsoft 365-pakken fra Microsoft.

OneNote

OneNote er et verktøy for notater og samling av informasjon. Hvert prosjekt blir utstyrt med sin egen OneNote, men det valgfritt om den skal benyttes eller ikke. Det er ingen logikk mellom OneNote og prosjektet ellers. For mer informasjon har OneNote et eget hjelpesenter.

Planner

Planner benyttes som motor for oppgaveplanleggingen i prosjektene. Det er lagt opp til at oppgaver kan opprettes og arbeides med på prosjektområdet på SharePoint. I tillegg kan Planner-applikasjonen benyttes. Dette gir noe økt funksjonalitet, spesielt rundt samhandling og oversikt over oppgaver. Mer brukerdokumentasjon for Planner finnes i Microsoft sitt eget hjelpesenter.

Teams

Alle prosjekter kan om ønskelig opprette sitt eget team i Teams for samhandling og kommunikasjon. Det er opp til det enkelte prosjekt må ta stilling til om det er behov for det eller ikke. Funksjonalitet som direktemeldinger, møter og samtaler er bare noe av det som er mulig med et team knyttet til prosjektområdet. For veiledning og hjelp rundt Teams anbefaler vi Microsoft sitt eget hjelpesenter.