Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Prosjekttidslinje

Prosjekttidslinjen viser tidslinjeelementer fra alle prosjekter. Du vil kunne se elementer fra alle prosjekter.

  1. Trykk på for å filtrere på de tilgjengelige feltene.

  2. Dette er listen med alle elementer fra prosjektene.

  3. Dette er lenken som benyttes for å få tilgang til den komplette listen over alle prosjekter tidslinjeelementer. Elementer kan legges til direkte i den sentrale listen om ønskelig. Men det anbefales å arbeide gjennom prosjektet.