Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Standardinnhold

Noe standardinnhold i prosjektet (interessenter, oppgaver, dokumenter og fasesjekkliste) opprettes og vedlikeholdes på porteføljenivå, og følger med på alle nye prosjekter. Alt annet innhold legges inn i prosjektet av prosjektets deltagere eller eier.