Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Standardinnhold og endring av standardinnhold

Standarddokumenter, standardinteressenter, standardoppgaver og standard fasesjekkpunkter vedlikeholdes på porteføljenivå, og kan enkelt endres av en administrator eller bruker med riktig tilgang. Når Prosjektportalen installeres, fylles flere av disse listene med standardinnhold fra Prosjektveiviseren.

Innhold fra listene og biblioteket vil kunne kopieres inn i alle nye prosjekter som blir opprettet i denne porteføljen (dette er valg som kan gjøres ved opprettelse av et nytt prosjekt).

Innhold vedlikeholdes i Konfigurasjon av Prosjektportalen som du finner ved å trykke på Tannhjulen (1) og etterpå på Nettstedsinformasjon (2). Under Sideinformasjon trykk på Vis alle områdeinstillinger (3), under Instillinger for nettsted kan man trykke på Konfigurasjon av Prosjektportalten (4).

I bildet nederst er de fire standardlistene markert.

Trykk på den du ønsker å endre innhold i for å legge til, fjerne eller endre elementer.