Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Prosjektleveranser

I dette verktøyet registreres og vedlikeholdes alle leveranser for prosjektet. Alle leveranser kan knyttes opp mot målgrupper fra interessentlisten.

Legge til ny leveranse

Klikk på Ny i menyen.

Fyll inn skjemaet i henhold til leveransen og velg interessentgruppe fra Interessent(er)-feltet hvis dette er relevant for en konkret målgruppe.