Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Øvrige valg i menyen

Nederst på venstre meny finner man Områdeinnhold, Teams, Papirkurv og Rediger.

<img src=”./media/øvrigeinnhold.png” width=15% />

Områdeinnhold

Her finner du alle lister og bibliotek som er tilgjengelige i prosjektet. Du kan lære mer om Områdeinnhold i Microsoft sine egne supportsider

Teams

I alle nye prosjekter vil du se en Teams-kobling helt nederst i venstre hjørne av menyen. Med denne koblingen kan du opprette et team som vil være tilgjengelig i Microsoft Teams-appen.

Etter at teamet er opprettet vil denne koblingen skjules og erstattes med menyvalget Teams, som legger seg inn mellom områdeinnhold og Papirkurv. Med dette menyvalget vil du kunne gå rett over i Microsoft Teams hvor du kan fortsette å arbeide mot prosjektet.

   

Papirkurv

Her finner du alt du har slettet fra prosjektområdet, og kan gjenopprette elementer om du har slettet noe ved uhell. Områdeeier kan se alt som er slettet, og kan gjenopprette uavhengig om det ble slettet av noen andre. Du kan lære mer om papirkurven i Microsoft sine egne supportsider.

Rediger

Det er mulig å redigere venstre meny. Du kan lære hvordan i Microsoft sine egne supportsider - bla ned til “Legge en kobling i navigasjonsmenyen på et gruppeområde”