Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Startside

Brukermanual for Prosjektportalen 365

Brukermanualen vil til enhver tid gjenspeile siste gjeldende versjon av Prosjektportalen 365 som du finner på Github.

Prosjektportalen for Office 365 er et prosjektstyringsverktøy for Office 365 basert på Prosjektveiviseren. Mer informasjon på Puzzleparts nettsider.

Hva er Prosjektportalen for Office 365?

Prosjektportalen for Office 365 er bygget av Puzzlepart AS. Løsningen inneholder Office 365 og SharePoint-tilpasninger som til sammen utgjør et prosjektstyringsverktøy. Det blir satt opp en porteføljeside der en får en oversikt over prosjekter og kan opprette nye prosjektrom. Hvert prosjektområde opprettes som en Office 365 gruppe og det settes opp en del lister, en del standardelementer og logikk for å gjennomføre et prosjekt etter prosjektveiviserens modell. Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Prosjektportalen ble i sin tid utviklet for Asker kommune og Kommit. Versjonen som her foreligger er utviklet av Puzzlepart basert på de samme prinsippene som den opprinnelige versjonen.

For nedlasting og installasjon av produktet

All nødvendig informasjon finner du på Prosjektportalen 365 sine sider på GitHub