Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Ressursallokering

Ressursallokeringen viser de ressursallokeringene som er lagt inn i prosjektene eller i den sentrale allokeringslisten. Du kan bare se allokeringer fra de prosjektene du har tilgang til.

  1. Trykk på for å filtrere på de tilgjengelige feltene.

  2. Dette er listen med alle allokeringer fra prosjektene og fra sentral allokeringsliste.

  3. Dette er lenken som benyttes for å få tilgang til den sentrale allokeringslisten. Elementer som legges inn i den sentrale listen vil ikke vises nede i prosjektene.