Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Oppgaver

Innhold

 1. Oppgaver på prosjektets hjemmeside
 2. Oppgavesiden i prosjektet
 3. Oppbygning av oppgaver i Microsoft Planner

Prosjektportalen 365 benytter Microsoft Planner til oppgavestyring.

Oppgavelisten brukes til å lage, planlegge og delegere oppgaver i prosjektet. Når du oppretter et nytt prosjektrom kan du velge å ta med et sett med standardoppgaver inn til prosjektet. Prosjektportalen kommer med samme oppgaveliste som Difis Prosjektveiviser. Dette kan tilpasses i hver installasjon.  

Oppdatert hjelp og støtte om Planner finnes hos Microsoft Hjelp. Hvordan Planner er koblet opp mot Prosjektportalen og en enkelt innføring finnes under. Microsoft Hjelp - Planner

Oppgaver på prosjektets hjemmeside

På prosjektets hjemme side er det lagt inn en komponent som viser status på oppgavene i prosjektet. Denne komponenten kan stilles inn til ulike visninger, for å tilfredsstille behov i hvert enkelt prosjekt.

For å stille om til en annen visning:

 • Velg Rediger på prosjektets startside
 • Marker komponenten
 • Velg «Rediger nettdel» (blyantsymbolet)
 • Velg ønsket visning
 • Avslutt med «Publiser på nytt» på siden

Alle oppgavene og detaljer rundt disse finner du på prosjektets oppgave side i venstremenyen. I Prosjektportalen 365 kan oppgaver også håndteres i Microsoft Planner.

Oppgavesiden i prosjektet

På prosjektets oppgaveside vil du kunne bearbeide alle oppgaver i prosjektet.

Typiske aktiviteter når du arbeider med oppgaver er

 1. Opprette ny oppgave i en samling
 2. Velg en oppgave for å komme inn på oppgavens detaljside (se neste kapittel)
 3. Vise/skjule fullførte oppgaver
 4. Opprette en ny samling

Du kan også betjene visningsområdet på siden med funksjonene:

 • Filter – Velg et filter du ønsker å benytte deg av. Her kan du velge blant fritekst, forfaller, etikett, samling eller tildelt.
 • Gruppert etter – Her kan du velge hvilken gruppering du ønsker

Oppbygning av oppgaver i Microsoft Planner

 1. Tilordne – Her legger du inn navnet på den eller de som er ansvarlig for oppgaven (kan være flere personer om ønskelig)
 2. Samling – Med dette feltet kan du kategorisere oppgaver, for eksempel etter fase.
 3. Fremdrift – Angivelse av fremdriftsstatus på oppgaven
 4. Sjekkliste – Kan benyttes til deloppgaver
 5. Etiketter – Etiketter kan benyttes til å markere enkeltoppgaver med farge/kode (kan benyttes til gruppering)
 6. Kommentar – Dette er en logg for den enkelte saken, hvor de som har saken tilordnet seg vil bli varslet pr epost når du trykker Send
 7. Startdato – Planlagt tidspunkt for oppstart
 8. Forfallsdato – Dato når oppgaven skal være løst