Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Informasjonsarkitektur

     Kobling til fullskjerm bilde

1) På toppen finner du porteføljenivået som befinner seg på toppnivået (illustrert i gult) som Prosjektportalen 365 er installert i. Dette er en hub i SharePoint.

2) Under toppnivået (med egne SharePoint-områder) ligger alle prosjektområdene (illustrert med rosa). Hvert prosjektområde inneholder et enkelt prosjekt.

3) Hvert prosjektområde er utstyrt med en verktøykasse som består både av ren funksjonalitet (fasevelger, prosjektinfo med mere) samt lister og biblioteker (prosjektlogg, usikkerheter, dokumentbibliotek med mere), illustrert med grått.

4) Innholdet i form av dokumenter, loggelementer, usikkerhetselementer og så videre ligger lagret i den enkelte liste eller bibliotek, illustrert med blått.

Informasjonsarkitekturen viser også den hierarkiske strukturen for Prosjektportalen 365:

Portefølje (Hub) > Prosjektområde (SharePoint-område) > Lister > Innhold


Table of contents