Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Ressursallokering

Med Ressursallokeringen kan prosjektet sette opp de aktuelle deltagerne i prosjektet.

Hver enkelt prosjektdeltager registreres med tiltenkt rolle, tidsperiode og belastning i denne perioden.

Rolle som kan velges er ut fra de forhåndsdefinerte verdiene:

 • Prosjekteier
 • Prosjektleder
 • Innleid prosjektleder
 • Ass. Prosjektleder
 • Controller
 • Kvalitetsleder
 • Brukerkoordinator
 • Prosjektmedlem
 • IT-støtte
 • Konsulent
 • Rådgiver
 • Kundeservice

Denne rollelisten er administrert som et forvaltet termsett, og vil være felles for alle prosjekter i en installasjon av Prosjektportalen.

Under ser du et eksempel liste med Ressursallokering Å legge til ny ressurs trykk på Ny og legg til element (ser skjermbildet under)

Eksempel Liste

Legg til Ny ressurs/Nytt element