Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Opprette et nytt prosjekt

Den som har eiertilgang på porteføljenivået, har også rettighet til å opprette nye prosjekter.

Dette gjøres ved å trykke på Opprett område-lenken i øvre høyre del på forsiden av Prosjektportalen:

Dette starter en prosess som bør utføres på følgende måte:

 1. Først velger du å opprette et «Gruppenettsted» ved å trykke på boksen til venstre.

 1. Første oppsett av prosjektet gjøres ved å velge utformingen «Prosjektområde» (1). Fyll inn Områdenavn (2) og verifiser at gruppealiaset er tilgjengelig (A). Tilgangsinnstilling settes (B) til enten privat (forhåndsvalg) eller offentlig. Språk må settes til «Norsk» da dette er eneste språk som er støttet i nåværende utgave av Prosjektportalen. Deretter velges «Neste» for å gå videre med opprettelsen av prosjektet.

 1. I neste bilde har du anledning til å legge til flere prosjektdeltagere. Du har da anledning til å gi disse tilgang som enten «eiere» eller «medlemmer». Når du er klar med dette velger du «Fullfør» for å gå videre med prosjektoppsettet. Du kan også legge til flere prosjektdeltagere etter at prosjektet eropprettet.

 1. Du vil nå bli videresendt til det nye prosjektområdet.
  Det første du trenger å gjøre er å sette opp området med ønsket innhold.

  Alle muligheter gjøres tilgjengelig på de 3 sidene:

  a) Prosjektmal
  b) Prosjekttillegg
  c) Standardinnhold

  Hva som skal ligge tilgjengelig på disse sidene er styrt av porteføljeadministrator. Videre følger en forklaring på hva du kan tilgjengeliggjøre i det nye prosjektet.

  a. Prosjektmal
  På denne siden velger du hvilken mal prosjektet skal settes opp etter. Her kan du velge mellom de ulike prosjektmalene som er installert.

   ![](/prosjektportalen-manual/Brukermanual/3%20Portefolje/media/3.9.5-Prosjektmal.png)
  

  b. Prosjekttillegg
  Her velger du hvilke tillegg som du ønsker med i dette prosjektet.

   ![](/prosjektportalen-manual/Brukermanual/3%20Portefolje/media/3.9.6-Prosjekttillegg.png)
  

  c. Standardinnhold
  Standardinnhold er faktiske data som man kan legges til i de enkelte lister og biblioteker som finnes på prosjektområdet.

   ![](/prosjektportalen-manual/Brukermanual/3%20Portefolje/media/3.9.7-Standardinnhold.png)
  
 2. Etter at alle valg er gjort, velger du «Sett opp området» nederst på siden. Prosjektområdet vil bli fylt opp med innhold og data i henhold til de valgene som er gjort.