Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Interessentregister

Interessentregisteret brukes til å organisere og dokumentere interessenter som påvirkes av, eller som kan påvirke, prosjektet.

Interessentgruppe er et felt med følgende forhåndsdefinerte verdier:

  • Medarbeidere
  • Ledelse
  • Innbyggere
  • Næringsliv
  • Frivillighet/Organisasjon
  • Fagforening
  • Andre offentlige aktører
  • Akademia
  • Virkemiddelapparat
  • Brukere

Vedlegg kan legges til på enkelt elementer. Merk at disse vedleggene bare vil bli lagret i denne listen, og blir ikke vist i dokumentbiblioteket.

I noen tilfeller vil det være en standardliste med interessenter som er relevante for de fleste prosjekter. Disse kan vedlikeholdes på porteføljenivå og genereres ved opprettelse i nye prosjekter.