Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Gevinstarbeid i prosjekter

Gevinstarbeid i Prosjektportalen er basert på prinsippene til Kommunenes Sentralforbund (KS) sin «Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner».

Du kan laste ned Gevinstkokeboka på KS sine hjemmesider.


Table of contents