Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Tilgangsstyring og innsyn i prosjekter

Alt innhold i Prosjektportalen 365 er tilgangsstyrt. Dette betyr at du må tildeles rettigheter i portefølje og prosjekter før du kan bruke dem. Selv om du har tilgang på porteføljenivå vil du ikke nødvendigvis ha tilgang til enkeltprosjekter.

Tilgangsstyring settes opp for hvert enkelt prosjekt. Alle nye prosjekter vil automatisk få sine egne tilgangsgrupper ved opprettelse.

Rettighetene er basert på standardtilganger i Office 365 med følgende tre nivåer:

Tilgangsnivå Rettigheter
Eier Eiere har administratortilgang til et område. Det gir dem full kontroll over området med alle rettigheter det innebærer.
Medlemmer Medlemmer har bidragsytertilgang til et område. Det gir dem tilgang til å redigere, slette og opprette nye filer, lister og sider i området det gjelder.
Gjest

Gjester er eksterne brukere. Som gjest får man samme rettigheter som medlemmer beskrevet over.

Det er opp til din organisasjon å bestemme om prosjekter skal kunne deles eksternt med gjester eller ikke.

Rettigheter kan også begrenses til å kun gjelde SharePoint-området til prosjektet, eller videre nedover til kun å gjelde spesifikt innhold i prosjektet slik som dokumentbibliotek, lister eller enkeltfiler.

Les mer på Microsoft sine egne sider om rettigheter på SharePoint-områder.

Selv om brukere har en tilgang som medlem, kan fortsatt deler av prosjektrommet avgrenses og kreve høyere tilgang.