Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Slik endrer du områdeikon på portefølje- og prosjektområde

Områdeikonet for porteføljenivået og prosjektområdet kan endres av områdets eier/ områdeadministrator. Fremgangsmåten er lik både for portefølje- og prosjektnivå, derfor gjelder informasjonen under for begge.

Ikonet endres enkelt ved hjelp av disse stegene:

  1. Trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne og velg Endre utseendet:
  2. Velg Topptekst for å endre, sette inn eller fjerne områdelogo.
  3. Du kan velge format på toppteksten. Standard er den satt til Kompakt
  4. Synlighet for områdetittel gir deg muligheten til å vise og skjule toppteksten.
  5. Miniatyrbilde av områdelogo, miniatyrbilde for område logo som vises i søk, på område kortet og hvor andre enn kvadratisk logo er nødvendig.
  6. Områdelogo, logo som vil vises i toppteksten for området, som kan være gjennomsiktig eller ikke-gjennomsiktlig.

Trykk Lagre for å lagre endringene.