Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Prosjektstatus

Innhold

  1. Opprette en statusrapport
  2. Lagre, redigere og publisere en statusrapport
  3. Statusrapporten i visningsmodus
  4. Prosjektdata og annet dynamisk innhold i statusrapporten

Prosjektstatus er en sammenstilling av informasjon om prosjektet, hvor noe rapporteres inn gjennom statusrapportene direkte, mens annet hentes fra prosjektinformasjonen. Oversikten gir deg en visuell fremstilling på nåværende status og fremgang i prosjektet.

Før første statusrapport er opprettet vil vinduet se ut som bildet under.

Opprette en statusrapport

Du oppretter statusrapporten ved å klikke på Ny statusrapport. Nå vil du bli presentert for alle de feltene som skal innrapporteres. Allefelter som er markert med en stjerne må være utfylt for at du skal få lagret rapporten.

Noen felt i rapporten er fritekst, eller tallverdier, og andre har forhåndsdefinerte verdier, som vist i bildet til høyre med Status fremdrift .

I tillegg til Status fremdrift har du seksjoner for:

Det er også mulig å legge til egne kommentarer der det er behov for å utdype med mer detaljer. Dette gjør du i kommentarfeltet i bunnen av hver seksjon.

Lagre, redigere og publisere en statusrapport

Når du har fylt i hele statusrapporten kan denne lagres. Rapporten vil da bli presentert grafisk på skjermen. Du kan nå se over rapporten og gjøre eventuelle endringer ved å trykke på Rediger status (1 i bildet under) dersom det er noe som skal endres på.

Når du er fornøyd med rapporten velger du Publiser, (2 i bildet under) og rapporten blir lagret og skrivebeskyttet. Data fra rapporten blir gjort tilgjengelig for Porteføljeområdet.

Det er bare data fra den siste publiserte rapporten som blir vist på Porteføljenivå.

Tidligere statusrapporter finner du igjen i nedtrekks-menyen på høyre side. (3 i bildet under)

Statusrapporten i visningsmodus

Du finner statusrapporten i venstremenyen. Når du klikker deg inn vil du se rapporten i visningsmodus, og den ser slik ut:

Prosjektdata og annet dynamisk innhold i statusrapporten

Informasjon om leveranser i prosjektet vil bli inkludert i statusrapporten dersom slike finnes.

Risikoer vil også bli indikert i en risikomatrise dersom det er registrert risikoer i prosjektet.