Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Risikooversikt

Risikooversikten viser usikkerheter (det vil si risikoer og muligheter) som er valgt for visning på porteføljenivå i prosjektene. Du ser bare usikkerheter fra de prosjektene som du har tilgang til.

  1. - Knappen benyttes for å eksportere listen til Excel. Hvis du har filtrert listen for å se på spesifikke prosjekter, er det kun de du ser som vil bli eksportert ut. Pass derfor på at eventuell filtrering er i tråd med det du ønsker å eksportere, og tilbakestill filtre om du ønsker å eksportere en oversikt over samtlige prosjekt.

  2. Bruk søkefeltet for å finne usikkerhetselementer på bakgrunn av alle tilgjengelige felter.

  3. Lar deg opprette egne visninger, velge mellom eksisterende og filtrere visningene basert på tilgjengelige felter.

  4. Det er usikkerhetselementene fra de prosjekter som du har tilgang til som vises i dette feltet. Ved å trykke på prosjektnavnet til den enkelte usikkerhet vil du bli sendt til tilhørende prosjektområde.