Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Porteføljeoversikt

Porteføljeoversikten gir et øyeblikksbilde over alle prosjektene i porteføljen. Denne oversikten kan enkelt endres slik at du ser den informasjonen du trenger.

 1. I den øverste linjen finner du gruppering-, eksportering-, visning-, og filtermuligheter.

  • A) Trykk på Eksporter til Excel for å eksportere den visningen du har valgt til et Excel-ark som automatisk lastes ned til datamaskinen din.
  • B) Trykk på for å opprette ny visning.

  • C) Trykk på Alle prosjekter for å velge andre visninger som Porteføljestatus, Mine prosjekter og Økonomi. Her vises også eventuelle tilpassede visninger som er opprettet for denne porteføljen.

  • D) Trykk på for å velge flere felter å vise. Her kan du også angi et eller flere felter som du ønsker å filtrere på.

 2. Bruk søkefeltet for å filtrere listen på ønskede nøkkelord.

 3. Her vises informasjon om prosjektene på bakgrunn av visningen du har valgt. Trykk på tittelen til et prosjekt for å gå til prosjektrommet.